• Logo občanského sdružení Zdravotníci Pardubice

Partnerská smlouva s firmou Kabriostar s.r.o.

Nově si mohou všichni členové zapůjčit „ ZDARMA“ kterýkoli vůz firmy Kabriosar s.r.o.

Zaplatí pouze amortizaci a to 5 Kč za ujetý kilometr. Blíže viz partnerská smlouva.